Τι είναι το άρθρο 99 και τι προβλέπει

Το τελευταίο καιρό ακούγεται όλο και περισσότερο το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.  Ακούμε ότι όλο και πληθαίνουν τα μαγαζιά και οι επιχειρηματίες που κλείνουν και προσφεύγουν σε αυτό. Τι ακριβώς όμως είναι όμως το άρθρο 99 και τι προβλέπει ; Πάμε να δούμε.

Σκοπός του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) – που αντικατέστησε το άρθρο 44 «περί προστασίας πιστωτών»-  είναι η προστασία μιας επιχείρησης από τους πιστωτές της.